Voor wie?


Leefrecht is er voor iedereen, maar sommigen voelen zich op een bepaald moment meer geroepen en komen met een verhaal en zich te beroepen op een recht.

Een indeling kan gemaakt worden naar rechtsgebied.

Een indeling kan gemaakt worden naar rechtsvraag.

Een indeling kan worden gemaakt naar doelgroep.

Maar in principe kun je altijd contact opnemen om samen te onderzoeken wat er mogelijk is...Naar rechtsgebied:


Leefrecht advocatuur, bemiddeling en communicatie richt zich op zaken als:

Wanprestatie en onrechtmatige daad. (Van incasso, tot nieuwe precedentscheppend werk, tot massaclaim).

Schending van mensenrechten.

Privacyrecht (als mensenrecht).

Mediation/litigation (ideele zaken)/Conflictbeslechting, ombudsmanwerk.

Massaclaims (recht boven geld).

Klokkenluidersrecht.

Onafhankelijk onderzoek of bemiddeling.

Behoefte aan nieuw en simpel recht.


Naar doelgroep:


Iedereen is welkom. (Tenzij er sprake is van een tegenstrijdig belang binnen de praktijk). We kijken dan of het klikt en of de zaak passend is.

Mensen, met zaken, waar de feiten voor zich zelf spreken.

Mensen, met bijzondere zaken, die daarin een standpunt verlangen.

Mensen, die een verhaal hebben, dat de wereld mag horen.

Mensen, die vanuit een minderheid bewegen, maar de waarheid aan hun kant hebben.

Mensen, die open staan om hun gevoel te verwerken.

Mensen, die geen rechtsgang willen lopen, maar wel een oplossing willen voor hun conflict.

Organisaties, die onafhankelijk onderzoek en advies nodig hebben, op weg naar transparantie en integriteit.


Naar rechtsvraag:


Een afspraak wordt niet nagekomen, wat kan ik doen?

Ik moet een contract opstellen. Hoe doe ik dat eerlijk?

Mij wordt onrecht in kleine of grote zin aangedaan, kan ik mijn schade verhalen?

Mogen de nieuwe wetten/afspraken/maatregelen wat betreft corona?

Ik word aangetast in mijn fundamentele vrijheden, maak ik aanspraak op schadevergoeding?

Er ontstaat een nieuwe gekke situatie, waarin onduidelijk is hoe de rechten en plichten werken. Hoe leggen we dit uit?

We hebben een probleem, maar we willen werken naar een oplossing i.p.v. een ruzie.

Er is een hele complexe situatie. Kun je onafhankelijk adviseren?

Ik word aangetast in mijn rechten door een doen/nalaten van een grotere partij. Hoe kom ik toch voor mijn rechten op?

Er gebeuren nare dingen op mijn werk, maar niemand durft erover te praten.