Rechtsvragen

Specialisaties zullen conform de voda worden geregistreerd per 1 maart 2023 bij de Orde van Advocaten. Litigation/schikken buiten de rechtszaal.

Hieronder volgt in ieder geval een aantal interessegebieden, die geschikt zijn.

Mensenrechten & Grondrechten.

Onrechtmatige daad:

Aansprakelijkheidsacties, als je recht geschonden wordt. Ook collectieve acties zijn mogelijk.

Wanprestatie:

Nakomen van verplichtingen uit overeenkomst.

Omgevingsrecht

Inspraak in wat er in je omgeving gebeurt? Kom op voor je belang.

Privacyrecht/auteursrecht

Daarnaast adviseert en procedeert Leefrecht Advocaten in vraagstukken, waarbij iemand in zijn auteursrecht of privacy recht wordt geschonden.

Arbeidsrecht en richtlijnen op de werkvloer

Richtlijn klokkeluiders.

Wft:

Leefrecht kan adviseren en bemiddelen in financiele zaken.

Mediation:

Waar twee partijen moeilijkheden hebben met elkaar, kan de oplossing soms met een onafhankelijke derde, de mediator, worden verhelderd, opgelost en heeft dit een de-escalerend effect. Ook doorwerkend naar de toekomst.

Onafhankelijk onderzoek & advies:

Waar nodig en in gevoelige zaken, kan Leefrecht Advocaten onafhankelijk onderzoek voeren en advies geven, dat al dan niet bindend opgevolgd kan worden door partijen. Leefrecht Advocaten fungeert dan als een onbudsman en een vertrouwenspersoon met het recht, maar ook de mens, de energiestromen en de praktijk in de achterhoofd.