Prijskaartje

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Korte kennismaking per mail en samen komen tot de rechtsvraag + benodigdheden. Of een kennismakingsgesprek: 75,- en samen komen tot de Rechtsvraag.

Daarna komt er een prijsafspraak, op basis van de volgende tarieven:

Advocatentarief: Totaan de Rechtbank: 150,- p.u. ex BTW. Vanaf de Rechtbank: 200,- per uur ex BTW. Hieronder vallen brieven naar en van de wederpartij, (telefonisch) contact met de wederpartij en correspondentie van/naar deskundigen, correspondentie met de Rechtbank/deurwaarder, inhoudelijke en adviesbrieven naar client.

Kantoorkosten worden zo laag mogelijk gehouden en vallen in beginsel onder het advocatentarief. Dit kan door veel digitaal en op afstand. Extra kantoorkosten worden (in overleg 'wel' in rekening gebracht). Denk aan: aangetekend versturen, extra zaalhuur, veel dossiers kopieren etc., uittreksels KvK en kadaster, verschotten, griffierechten en deurwaarderskosten zijn altijd voor rekening van de client. Gedeeltelijk te verhalen op wederpartij bij kostenveroordeling.

Gefinancierde rechtsbijstand is mogelijk onder voorwaarden dat toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gegeven. Client moet aan een inkomensgrens voldoen en client heeft altijd een eigen bijdrage zelf te betalen. Ook alle verschotten en deurwaarderskosten komen (mogelijk gereduceerd) voor rekening van client. Niet alle zaken lenen zich voor een toevoeging. (geen specialisaties, b.v. arbeidsrecht). Indien de toevoeging qua uren de zaak niet meer dekt worden er nieuwe aangepaste prijsafspraken gemaakt.

Rechtsbijstandsverzekeraar Bent u lid van een rechtsbijstandsverzekeraar en kunt u op basis van uw polis een eigen advocaat uitkiezen? Voor het deel dat de rechtsbijstandsverzekeraar de werkzaamheden van de advocaat daadwerkelijk uitkeert, kan Leefrecht advocaten hieraan mee werken. Voor de overige uren, qua uren / kosten dekking, worden er nieuwe aangepaste prijsafspraken gemaakt.

Prijsafspraken zijn bij uitzondering vooraf mogelijk in het geval van een bijzondere omstandigheid van client, een massaclaim (b.v. kosten delen, fixed fee), of indien het vrijwel zeker is, dat de zaak gewonnen wordt en het geld van de wederpartij met zekerheid kan worden geind binnen een afzienbare termijn. Client blijft altijd aansprakelijk voor het voldoen van de kosten, als dit later niet zo blijkt.


Aangepaste tarieven:

Mediation/Conflictbeslechtingtarief/Ombudsman-werk: 150,- per uur ex BTW, te delen door partijen. Het gaat hier om hoor en wederhoor, een feitenonderzoek, emotionele verwerking, of een advies. Geen rechtstoepassing, geen gerechtelijke tussenkomst. Indien er een bindend contract wordt opgesteld, geldt voor het opmaken van het contract het advocatentarief.

Coaching: 75,- per uur incl. BTW online, of 80,- op locatie. Als coaching (specifiek) in te boeken.