Voor (overheids-)instellingen faciliteert Leefrecht Adocatuur onafhankelijk advies, inspiratiesessies (burgerparticipatie), mediationsessies (instelling-ambtenaar), onafhankelijk onderzoek op de werkvloer, of kan zij voor een leefbaar en gezond woon- en werk klimaat als vertrouwenspersoon fungeren. Er is kennis/ervaring in huis als ombudsman!

De opdracht kan worden afgesloten met een bindend contract, een (bindend) advies, of een onafhankelijke rapportage.

Leefrecht Advocatuur treedt niet op in rechte voor een overheidsinstantie, maar draagt wel graag bij aan een integere en moderne effectieve organisatie, die goed is voor haar buitenwereld en maatschappelijke taak.

Maak kennis en we komen tot een vast uurtarief.