In de Flow Shop worden v.a. 4 juli wekelijkse groepen gegeven op zaterdagochtend.

Ervaar de stille en helende kracht van God.

Deze groepen worden gegeven vanuit mystieke grondhouding en gaan over het 'recht tot Zijn'. Deze groepen gaan dieper dan de gemiddelde selfcare en zelfhulp-groepen. Er wordt deels gewerkt met de kracht van het delen en deels gewerkt met de stille helende kracht van God. God IS welkom in deze groepen en deelt met de deelnemers het lot tot Zich Zelf mogen zijn. Het is vanuit het Licht nu de tijd dat de mensen, die vanuit Goddelijke dimensie bewegen, op gaan komen voor zich zelf en hun bestaansrecht om zich zelf zichtbaarder te maken op eigen authentieke wijze. Heling van het innerlijke veld is hierin een voorwaarde, zodat het grotere veld beter gedragen kan/mag worden en dit ook zichtbaarder mag worden op Aarde. Je hoeft niet gelovig te zijn, maar als je heel gevoelig bent, kan deze groep geschikt voor je zijn.

Deze groep is niet om tegen anderen aan te schoppen, maar wel om dieper en oorspronkelijker in het eigen lichtveld te gaan komen en beinvloeding van buitenaf te gaan stoppen. Hierdoor zullen automatisch dingen verschuiven. Er wordt ruimte gemaakt voor God, op individueel en groepsniveau en op een gegeven moment mag dit sterker naar buiten gaan stralen voor een groter geheel. We werken in deze groepen voor God en voor ons zelf. De verticale en horizontale uitlijning wordt kloppender gemaakt en kun je als mens beter uit de verf komen. Hierdoor zal er een groter collectief veld mogen ontstaan voor God op Aarde. 10-11.30: Prijs 15,-.

Op 22-8 wordt er een speciale lichtgroep georganiseerd, tevens opening van een levende expo. Boodschappen van het Licht komt als expo uit. Als je op deze bijeenkomst verschijnt, gaan we aan het werk met de vele schilderijen, waarvan je kaarten krijgt met boodschappen van het licht om op jouw levensvragen toe te passen. Je leert leggingen te doen voor jezelf en voor anderen. 40,- inclusief set kaarten.

Op 26-8 wordt er een workshop gegeven voor ondernemers. Ware Zaken. Hier komt een boek over. Je gaat met je ondernemerschap, je ondernemersidee, product en dienst aan het werk. Ik help je die dag heldere keuzes maken. 80,-.