Terug

Om teleurstellingen te voorkomen, graag even de volgende

'kleine lettertjes lezen'.


Verantwoordelijkheid:

1. De teacher/inspirator is verplicht naar eer, ervaring, geweten en vaardigheid zijn/haar best te doen om de dienst zo goed mogelijk te leveren, maar kan niet rekening houden met levende verwachtingen bij de klant.

2. Wel kan er worden gecommuniceerd over verwachtingen of effecten, indien dit nodig is als voorzorg/nazorg.

3. Flow of Self helpt en inspireert mensen met allerlei diensten.

4. Er wordt diverse malen gesproken over 'healing' in diensten zoals Yoga, zelfontwikkelingsprogramma's, coachings, boeken en events. Dit moet in het volgende licht gelezen worden:

5. Healing betekent dat het bijdraagt tot het genezingsproces van iemand. Maar dit kan heel beperkt en heel ruim worden begrepen. De wetten van de logica werken hier niet. Het moet niet door elkaar worden gehaald met een dokter, arts, specialist of iets dergelijks. Het kan 'ernaast' bestaan. Bij twijfel, raadpleeg dus altijd docter, arts of andere specialist.

7. Het genezingsproces ligt in de mens zelf besloten. Flow of Self helpt dit verder te ontvouwen en geeft ondersteuning tijdens het proces. Voor alles is een timing en voor alles is een potentieel. Flow of Self is absoluut niet bezig met manipulatie van een genezingsproces.

8. Met healing of het in contact komen van de energie, kan - zoals bij alles - iets anders loskomen, dat in het onderbewuste besloten ligt. De effecten van healing liggen in de klant besloten. Nogmaals: er is een overdracht van energie, maar geenszins manipulatie of bedoeling achter het zich ontvouwende proces.

9. De effecten en gevolgen liggen dan ook in de hand van, of bij de klant. Flow of Self kan hierin geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

11. Wel - desgevraagd - kan Flow of Self helpen en ondersteunen bij het ontvouwingsproces van de klant met een aanvullende dienst. Dit gebeurt enkel in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de klant.

12. Voor de Yoga geldt: Flow of Self of de yoga docente is niet aansprakelijk voor fysieke/geestelijke problemen of effecten die al of niet volgen uit de Yoga. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen proces.

13. De klant is wel verplicht bepaalde klachten of risico's vooraf te melden, zodat er zo goed mogelijk kan worden ondersteund.

14. Events zijn meestal groter bezocht. Er is geen tijd om iedereen individueel te benaderen. De effecten van een event zijn heel onvoorspelbaar. Klachten, risico's, effecten van een event liggen in het proces van de klant en die is hier verantwoordelijk voor.

15. De klant is wel verplicht bepaalde klachten of risico's van te voren te melden, zodat er zo goed mogelijk in kan worden gefaciliteerd.

16. Het karakter van Online programma's is dat de klant van ver toch informatie voorziening kan krijgen. Juist het afstandelijke karakter maakt, dat Flow of Self niet in kan staan voor de gevolgen bij de klant.

17. De klant dient ten alle tijde goed voor zich zelf te zorgen, zich bewust te zijn van zijn eigen verantwoordelijkheid en bij twijfel een deskundige te raadplegen.


Betalingen/rechten/plichten:

18. De betalingsverplichtingen voor een dienst zijn gebaseerd op de tijd en aandacht en bijkomende (productie-) kosten die bij een dienst of product zijn komen kijken. Niet het resultaat.

19. Betaling van boeken gebeurt direct via Pumbo.nl/Boekenbestellen.nl. Via hen loopt het hele consumenten beleid. Zij zijn verantwoordelijk voor drukken/leveringen e.d.

20. Wat betreft eventuele consumentenrechten ivm de boeken, kan de klant zich richten tot pumbo.nl

21. Events worden op de dag van het event zelf betaald, tenzij er anders overeen wordt gekomen, als het bv. gaat om betaling vooraf om de reservering rond te krijgen. Zijn er al kosten gemaakt voor de klant aan derden, worden die in rekening gebracht.

22. In het laatste geval wordt medegedeeld tot wanneer het event en de betaling geannuleerd kan worden. Is er geen voorafbetaling vereist, kan er tot op het einde geannuleerd worden, maar houdt  wel rekening met het feit dat er een wachtlijst kan zijn met volgende klanten. Wacht dus niet te lang.

23. Betalingen voor consulten vinden voor het consult per bank plaats of contant op het consult zelf. Betalingen achteraf zijn niet gewenst, tenzij dit vooraf overeengekomen is.

24. De betaling van het consult staat los van het effect of resultaat van het consult. Restitutie is niet mogelijk.

25. Yoga lessen worden voor een proefles contant afgerekend: 10,- na de les.

26. Na een eerste proefles, besluit de klant door te gaan met losse lessen (contant af te rekenen), of een 10 of 20 rittenkaart. Prijzen voor de rittenkaarten worden vooraf per bank overgemaakt of contant voor de eerst volgende les afgerekend.

27. Als een rittenkaart is afgerekend is restitutie niet mogelijk. Inhalen kan wel, binnen de afgesproken tijd en in uitzonderingsgevallen erbuiten.

28. Verwachtingen en rechten en plichten voor de yoga worden na de proefles in een contract aan de klant ter ondertekening overgelegd.

29. De online programma's worden van te voren betaald via rekening nummer: NL17 INGB 0660 8304 50 tnv HSK Komen.

30. Online programma's kunnen niet geruild worden en restitutie is niet mogelijk. Dit is, mede omdat alle informatie van een online programma in een keer wordt verschaft en de informatie daarmee openbaar wordt.

31. Op de online programma's geldt een geheimhoudingsverplichting voor de klant, c.q. een auteursrecht voor Flow of Self, in die zin, dat de inhoud ervan niet bedoeld is om te verspreiden aan derden zonder toestemming en vermelding van de bron. Inbreuk op dit artikel benadeelt Flow of Self en leidt tot schade in de zin van het Burgelijk Wetboek.

32. Er gaat veel tijd zitten in het ontwerpen en produceren van een programma. De links worden persoonlijk geleverd en zijn niet voor derden bestemd. Derden zullen het product zelf bij Flow of Self aangeschaft moeten worden. Noodgevallen daargelaten: Als je er op dat moment echt een leven mee kan redden of iemand voor een enkele keer echt niet zelf kan betalen.

33. De inhoud van het online programma is bedoeld voor de klant zelf en niet voor derden. Tenzij het gaat om een teacher training.


Privacywetgeving:

34. Iedereen, die Flow of Self benaderd vanuit een vraag over de diensten van Flow of Self of via de website wordt met voor- en achternaam en e-mail adres opgenomen in een adressenbestand.

35. Dit adressenbestand dient tot het verspreiden van nieuwsbrieven en informatie over Flow of Self.

36. Uitschrijving uit dit bestand is ten alle tijden mogelijk door een mail te sturen.

37. Met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en de informatie is niet bestemd voor derden.