4 juli God-groep

Monday, 22 June 2020 08:43

In de Flow Shop worden v.a. 4 juli wekelijkse groepen gegeven op zaterdagochtend. Deze worden gegeven vanuit mystieke grondhouding en gaan over het 'recht tot Zijn'. Deze groepen gaan dieper dan de gemiddelde selfcare en zelfhulp-groepen. Er wordt deels gewerkt met de kracht van het delen en deels gewerkt met de stille helende kracht van God. God IS welkom in deze groepen en deelt met de deelnemers het lot tot Zich Zelf mogen zijn. Het is vanuit het Licht nu de tijd dat de mensen, die vanuit Goddelijke dimensie bewegen, op gaan komen voor zich zelf en hun bestaansrecht om zich zelf zichtbaarder te maken op eigen authentieke wijze. Heling van het innerlijke veld is hierin een voorwaarde, zodat het grotere veld beter gedragen kan/mag worden en dit ook zichtbaarder mag worden op Aarde. Deze groep is niet om tegen anderen aan te schoppen, maar wel om dieper en oorspronkelijker in het eigen lichtveld te gaan komen en beinvloeding van buitenaf te gaan stoppen. Hierdoor zullen automatisch dingen verschuiven. Er wordt ruimte gemaakt voor God, op individueel en groepsniveau en op een gegeven moment mag dit sterker naar buiten gaan stralen voor een groter geheel. We werken in deze groepen voor God en voor ons zelf. De verticale en horizontale uitlijning wordt kloppender gemaakt. Hierdoor zal er een groter collectief veld mogen ontstaan voor God op Aarde.